Swedutainment

Produktionsbolaget har sin bas i Sverige, men driver många projekt på den internationella arenan. Verksamheten består av utbildning och underhållning inom teater, film, etermedia, böcker och multimedia.

Swedutainment vill huvudsakligen möta barn, ungdom och familj i "En värld fylld av magi och fantasi". Målsättningen är att vara en kreativ och konstnärlig inspiratör som påverkar och engagerar med magi och fantasi i underhållning och undervisning. Besök Swedutainments hemsida genom att klicka här eller på bilden ovan till vänster.