John Dee


Själsättling till: John Dee, den ursprungliga "007"

Vem var John Dee? Han är praktiskt taget okänt i modern tid, även om han har haft ett stort inflytande på populärkulturen, utan honom skulle det inte finnas någon Harry Potter, ingen Gandalf, ingen trollkarl med en kristallkula. Som en lysande magiker, matematiker, vetenskapsman och hemlig agent utgör John Dee ett föredöme för den ursprungliga renässansmänniskan. Som något av ett underbarn inträdde Dee St John's College i Cambridge vid 15 års ålder. Han uppnådde ryktbarhet tidigt med en straffbot för trolldom, vilket berodde på en mekaniskt flygande skalbagge som han konstruerat och som visats i en teaterpjäs. Efter att ha tillbringat många års studerande i matematik och kartografi tog han ett intresse för naturlig magi, tidsfördriv då accepterat av kyrkan. Från sina studier utvecklade han en lära att man kunde få kunskap om Gud från tillämpad magi - en kontroversiell idé som skulle få honom i trubbel vid flera tillfällen.

Hans ryktbarhet som en skicklig astrolog fångar så småningom uppmärksamhet av Drottning Marys Hov, och han ombads att ge ett horoskop för drottningen och hennes blivande make, Filip av Spanien. Under denna tid gjorde han misstaget att bli vän med prinsessan Elisabeth, sedan i fångenskap som en politisk rival till drottning Mary. Hysteri väcktes, och han åtalades, fördes inför rätta och frikändes från att ha försökt döda Mary med svart magi. Kort efter frigivningen dog dock Maria och Elizabeth tillträdde tronen. Elisabeth hade inte glömt sin vän och Dee fick möjlighet att välja en gynnsam tidpunkt för hennes kröning. Deras vänskap fortsatte men i mycket hemlighetsmakeri på grund av Dees växande (om än oförtjänt) rykte som svart magiker. I Hennes Majestäts tjänst blev Dee så småningom Elisabeths hovastrolog och strax därefter hennes spion. Som ombud för kronan genomförde Dee flera mystiska uppdrag för ändamål mest okända i dag. Han njöt av sitt spionuppdrag och dess arbetsuppgifter och skapandet av avancerade chiffer. I sin korrespondens med drottningen under dessa episoder undertecknade han sina kommunikéer ”007”, en pseudonym som skulle komma att användas igen, vilket vänner av spion genren torde känna igen .

Mellan sina spionuppdrag fortsatte Dee sina studier i matematik, kartografi och alkemi samt hans experiment i magi. Han utvecklade toppmoderna navigations tekniker, instiftade användning av teleskop och navigationsutrustning i det militära och utvecklade hemliga koder för militär kommunikation. Han översatte också många viktiga matematiska verk och introducerade den engelskspråkiga världen till Euclidian geometri.
Stamtavlan som Dee gjorde spårande hans härkomst från den mytomspunna tiden om Kung Arthur, och som dito visar drottning Elizabeth och hennes walesiska anor som relaterat till samma källa. Han bär egen vapensköld och beskriver sin farfar, Bedo Dee, som en soldat under kejsar Maximilian I, hans far, Rowland Dee, som gentleman och hovman till kung Henrik VIII och slutligen sig själv som en filosof .