Författare

Med förkärlek till gamla och nya sagor, barnberättelser, magi och fantasi. Läkande berättelser för barnet inom var och en oavsett ålder. Skriver på svenska och engelska.

Publikationer
Leklust – pedagogisk lekbok.
De Glömda Sagorna – reviderad sagosamling sekelskiftet.
Korta berättelser och artiklar till magasin och tidskrifter.


På gång
Marmaremara – drömfinnaren – en serie kapitelböcker för barn.
Oändliga berättelser – en serie kretsloppsböcker för unga läsare.
Uppföljare till de glömda sagorna.
Sportlust – sport och lekbok.
Den sjungande draken.
Tro, hopp och kärlek – fyra läkande berättelser om trygghet.

Flertal manus till teater, film, TV.

Övrigt
Rapportör för Europeiska Kulturparlamentet; ECP.
Artiklar och uppsatser om estetik och ledarskap i grund- och gymnasieskola.